KOŠÍKY BATH

Odporúčaná priadza:
Cotton Jersey

www.schachenmayr.com
háčkovaný model
ľahký

Veľkosti
Košík lososovo-zlatý obvod cca 56cm, výška 7,5cm
Košík ružovo-lososový obvod cca 48cm, výška 7,5cm
Košík zlato-ružový obvod cca 48cm, výška 6,5cm

Potrebný MATERIÁL
Schachenmayr  Cotton Jersey
100g
farba 00022 (zlatá)                          1 klbko
farba 00035 (ružová)                      1 klbko
farba 00036 (lososová)                    1 klbko

háčik na háčkovanie veľ. 8mm
ihla na vlnu

Skontrolujte štítok na klbku a použite rovnaké klbká jednej šarže. Množstvo potrebnej priadze sa môže u každého líšiť.

 

ZÁKLAD

Dno košíka:
Háčkujte krátke stĺpiky v kruhových riadkoch do špirály podľa schémy. Pri práci v špirálových riadkoch, nie je potrebné spájanie pevným očkom na konci riadka a začínanie retiazkovým očkom, ako pri bežnom háčkovaní v riadkoch.

 Základný vzor:
Pracujte stále v kruhových riadkoch, zháčkujte 2 krátke stĺpiky dohromady nasledovne: Začnite háčkovať krátky stĺpik do prvého očka, vložte háčik do očka, naberte priadzu a pretiahnite cez očko, ďalej nepokračujte, prvý krátky stĺpik nedokončite, hneď začnite háčkovať druhý krátky stĺpik do druhého očka, vložte háčik do očka, naberte priadzu a pretiahnite cez očko, ďalej nepokračujte, druhý krátky stĺpik nedokončite. Teraz máte na háčiku tri očká, naberte priadzu a pretiahnite cez všetky tri očká naraz.
Upozornenie: Pri háčkovaní základného vzoru sa okraj mierne roztiahne smerom von. Tento efekt je vyriešený háčkovaním posledného riadku.

SKÚOBNÁ VZORKA
Základný vzor: 10 očiek a 10 riadkov = 10 x 10cm
Ak je vaša skúšobná vzorka odlišná, použite podľa potreby väčší alebo menší háčik.

POPIS
Košík lososovo-zlatý
Začnite lososovou farbou, háčkujte 17 RO a háčkujte KS v špirálových riadkoch podľa schémy pre dno košíka. Čierna šípka zobrazuje začiatok retiazky; čísla znamenajú začiatok riadkov.
V 1. riadku: háčkujte po oboch stranách počiatočnej retiazky ako je zobrazené = 34 očiek. Označte si začiatok riadku priadzou kontrastnej farby.
V 5. riadku: je hotových 56 očiek.
Teraz pokračujte v háčkovaní bokov košíka nasledovne:
6.riadok: háčkujte KS za zadné očká predchádzajúceho riadku.
7.– 11. riadok: háčkujte základný vzor.
Po ukončení 11. riadku uháčkujte ešte 5 KS základného vzoru, riadok zakončite PO do nasledujúceho riadku.
12.riadok (zlatou farbou): háčkujte 1 riadok KS z vnútornej – rubovej strany. Začnite približne v polovici úzkej strany, vložte háčik zvnútra von, naberte priadzu a urobte 1 RO = 1 očko. Potom háčkujte 1 KS do každého očka. Končite 1 PO.

Košík ružovo-lososový
Ružovou farbou, uháčkujte 13 RO a háčkujte KS v špirálových riadkoch podľa schémy pre dno košíka. Čierna šípka zobrazuje začiatok retiazky; čísla znamenajú začiatok riadkov. Pri tomto košíku vynechajte očká nachádzajúce sa v schéme v čiernom obdĺžniku.
V 1. riadku: háčkujte po oboch stranách počiatočnej retiazky ako je zobrazené = 26 očiek. Označte si začiatok riadku priadzou kontrastnej farby.
V 5. riadku: je hotových 48 očiek.
Teraz pokračujte v háčkovaní bokov košíka nasledovne:
6.riadok: háčkujte KS za zadné očká predchádzajúceho riadku.
7.– 11. riadok: háčkujte základný vzor.
Po ukončení 11. riadku uháčkujte ešte 5 KS základného vzoru, riadok zakončite PO do nasledujúceho riadku.
12.riadok (lososovou farbou): háčkujte 1 riadok KS z vnútornej – rubovej strany. Začnite približne v polovici úzkej strany, vložte háčik zvnútra von, naberte priadzu a urobte 1 RO = 1 očko. Potom háčkujte 1 KS do každého očka. Končite 1 PO.

Košík zlato-ružový
Zlatou farbou, uháčkujte 13 RO a háčkujte KS v špirálových riadkoch podľa schémy pre dno košíka. Čierna šípka zobrazuje začiatok retiazky; čísla znamenajú začiatok riadkov. Pri tomto košíku vynechajte očká nachádzajúce sa v schéme v čiernom obdĺžniku.
V 1. riadku: háčkujte po oboch stranách počiatočnej retiazky ako je zobrazené = 26 očiek. Označte si začiatok riadku priadzou kontrastnej farby.
V 5. riadku: je hotových 48 očiek.
Teraz pokračujte v háčkovaní bokov košíka nasledovne:
6.riadok: háčkujte KS za zadné očká predchádzajúceho riadku.
7.– 10. riadok: háčkujte základný vzor.
Po ukončení 10. riadku uháčkujte ešte 5 KS základného vzoru, riadok zakončite PO do nasledujúceho riadku.
11.riadok (ružovou farbou): háčkujte 1 riadok KS z vnútornej – rubovej strany. Začnite približne v polovici úzkej strany, vložte háčik zvnútra von, naberte priadzu a urobte 1 RO = 1 očko. Potom háčkujte 1 KS do každého očka. Končite 1 PO.

ZAKONČENIE
Zapracujte konce priadzí. Blokujte košíky, navlhčite a nechajte vyschnúť.